top of page

Missie

Zara Thuiszorg is er voor alle mensen in de samenleving die zorg nodig hebben. Zorg op maat.
Onze missie is het bevorderen, herstel dan wel behoud van de gezondheid en zelfredzaamheid van
onze cliënten. Wij willen onze bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om – ook voor de
toekomst – kwalitatief uitstekende, betrokken en zorgvuldige zorg te leveren vanuit een vraag
gestuurd perspectief. Tegelijk streven wij om de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te
houden.

Visie

Cliënt centraal
Bij Zara Thuiszorg staat de cliënt centraal. Wij vinden het belangrijk dat mensen een zinvol leven
kunnen leiden. Dat mensen een doel/hoop hebben in het leven. Dat mensen regie hebben op het
eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan borgen.

bottom of page